ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ !

 

Η πολύχρονη εμπειρία του καταδυτικού κέντρου Poros Diving Center, μας κατέστησε ικανούς στο να αναλαμβάνουμε και να εκτελούμε ένα ευρύ φάσμα καταδυτικών εργασιών, υψηλής ποιότητας και στις οικονομικά ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς.
 

Το Poros Diving Center αναλαμβάνει και εμπορικές καταδυτικές υπηρεσίες όπως:

 

Επιθεώρηση, Καθαρισμούς, Αγκύρωση αποδέσμευσης κλπ.