ΑΔΕΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ

Ελάτε στο χώρο μας στο Ασκέλι Πόρου και εμείς θα σας ενημερώσουμε για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για να βγάλετε άδεια ταχύπλοου*, την διαδικασία εξέτασης και τις ώρες μαθημάτων.

 

 

 

 είσοδο και έξοδο από το λιμάνι
 πρυμνοδέτηση
 πλαγιοδέτηση
 πλωριοδέτηση
 παρεμβολή
 ναυτικούς κόμπους
 αποφυγή συγκρούσεων και εμποδίων

 

 

 

*Ταχύπλοο σκάφος ορίζεται κάθε μηχανοκίνητο σκάφος (πετρελαίου ή βενζίνης) που μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 15 κόμβων ανά ώρα.